” ท้าวเวสสุวรรณขึ้นหน้าเฟสใคร ” #ผู้นั้นจะโชคดี
#คุณคือ

🌼” ท้าวเวสสุวรรณขึ้นหน้าเฟสใคร ” #ผู้นั้นจะโชคดี
#คุณคือคนที่ถูกเลือก ดวงใกล้จะหมดเคราะห์แล้ว
เทวดาจะให้พรตามที่คุณขอ การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ วันพระนี้ท้าวเวสสุวรรณ จะลงมาช่วยเหลือ
ผู้มีบุญสัมพันธ์กับท่าน ให้ความเมตตา ช่วยเหลือลูกหลานท่านจงโชคดี มีชัยทุกประการเทอญ “ อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน… เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ วัด

เรื่องและภาพโดย: คุณ