ท้าวเวชสุวรรณ วัดจุฬามณี

ท้าวเวชสุวรรณ วัดจุฬามณีเรื่องและภาพโดย: คุณ โทน อำนวยพร