ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

🏕⛰🌅
📍ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ Maneewan Leekgasam