#ทุ่งดอกไม้ป่า(น้ำตกสร้อยสวรรค์)
อยู่ระหว่างทางเดินไปน

#ทุ่งดอกไม้ป่า(น้ำตกสร้อยสวรรค์)
อยู่ระหว่างทางเดินไปน้ำตกแต่จะมีแยกออกไปมีป้ายบอกชัดเจนอยู่บนบริเวณด้านบนของน้ำตกสร้อยสวรรค์ดอกไม้จะบานมีมากในช่วง ต.ค-ต้นธ.ค
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี(ภาพถ่ายเดือนธันวาคม)เรื่องและภาพโดย: คุณ Chootiphan Samniangsanoh