ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เพชรบูรณ์
ที่ไร่ GB บนทุ่งกังหันลมเ

ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เพชรบูรณ์
ที่ไร่ GB บนทุ่งกังหันลมเขาค้อ ปลูกดอกเวอร์บีน่า สีม่วง กำลังออกดอก บานสะพรั่ง นอกจากนั้นยังมี ดอกเสี้ยนฝรั่ง ดอกดาวเรือง และโซลีเซียหลากสี ค่าชมคนละ 20. ภาพ 18 พฤศจิกายน 2565

#คุณลุงทะเลหมอกเรื่องและภาพโดย: คุณ Sombat Sangvijit