ทุ่งดอกเก็กฮวย บานสะพรั่ง งดงาม ! … หอมมาก
พิกัด ไร

ทุ่งดอกเก็กฮวย บานสะพรั่ง งดงาม ! … หอมมาก
พิกัด ไร่ชูศักดิ์ ทุ่งกังหันลมเขาค้อ เพชรบูรณ์
ภาพ 18 พฤศจิกายน 2565

#คุณลุงทะเลหมอกเรื่องและภาพโดย: คุณ Sombat Sangvijit