ทุกการเหนื่อยล้า
จะเยียวยาด้วยธรรมชาติ
#อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ #เที่ยวเมื

ทุกการเหนื่อยล้า
จะเยียวยาด้วยธรรมชาติ 🌳 🌳 🌳
#อ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่ #เที่ยวเมืองทิพย์ไปก่อนนะเรื่องและภาพโดย: คุณ Pangrum Naunchvee Konchom