ที่นี่คือวัดแห่งประวัติศาสตร์โลก ที่นี่มีพระเจ้าทันใจศั

ที่นี่คือวัดแห่งประวัติศาสตร์โลก ที่นี่มีพระเจ้าทันใจศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 800 ปีประดิษฐานอยู่ ที่นี่’วัดเจ็ดยอด’ครับ 😊 #วัดเจ็ดยอด #เชียงใหม่

เรื่องและภาพโดย: คุณ Glorious Benz