ทะเลหมอก ภูทอก เชียงคานค่ะ
เป็นครั้งแรก (และยังคงเป็นค

ทะเลหมอก ภูทอก เชียงคานค่ะ
เป็นครั้งแรก (และยังคงเป็นครั้งเดียว)
ที่หากันจนเจอ ^^
#จะออกตามหาอีกเรื่อยๆเรื่องและภาพโดย: คุณ Pui Achiraya