“ทะเลหมอกเขาค้อ” จ.เพชรบูรณ์
ถ่ายที่ The Barn Chocolate Cheese Bar n Grill คาเฟ

“ทะเลหมอกเขาค้อ” จ.เพชรบูรณ์
ถ่ายที่ The Barn Chocolate Cheese Bar n Grill คาเฟ่วิวหมอกอลังการ ด้านหลังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ บรรยากาศใกล้ชิดทะเลหมอกแบบจัดเต็ม โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มักมีหมอก … ภาพ 9 มิถุนายน 2564

เรื่องและภาพโดย: คุณ Sombat Sangvijit