“ถนนสาย 213 สกลนคร-ภูพาน”

“ถนนสาย 213 สกลนคร-ภูพาน”เรื่องและภาพโดย: คุณ นายสาคร ทองสลับ