ตายายเที่ยวทุ่งวัวแล่น

ตายายเที่ยวทุ่งวัวแล่นเรื่องและภาพโดย: คุณ ปิยนันท์ อรรถวุฒิวิกรัย