ตายายเที่ยวกระบี่ครับ

ตายายเที่ยวกระบี่ครับเรื่องและภาพโดย: คุณ Piyanun Attawuttiwikrai