“ตลาดน้ำวัดตะเคียน” แหล่งช้อป ชิมริมคลองบางคูเวียงจังหว

“ตลาดน้ำวัดตะเคียน” แหล่งช้อป ชิมริมคลองบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรี และเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ำใกล้กรุงเทพที่น่าสนใจ ลองแวะไปกันนะจ๊

เรื่องและภาพโดย: คุณ Krittiya Patanompee