ดูไว้แล้วไปหน้าฝน

ดูไว้แล้วไปหน้าฝน

เรื่องและภาพโดย: คุณ Travel a lot Thailand