ดอกบัวเกิดในที่ต่ำแต่เก็บมาบูชาพระได้ฉันใด… คนถ้าจะดี

ดอกบัวเกิดในที่ต่ำแต่เก็บมาบูชาพระได้ฉันใด… คนถ้าจะดีไม่ต้องเกิดในที่ที่ดีก็ดีได้ถ้าใจใฝ่ดี 🙏🙏🙏 มุมหนึ่งที่วัดบางพระ นครปฐมเรื่องและภาพโดย: คุณ ฉัตรพัฒน์ ฉัตรเนติพัฒน์