ณ ตอนนี้ ที่ กทม ร้อนมากๆ เราไปหาที่หนาวๆ อยู่กันเถอะ
#

ณ ตอนนี้ ที่ กทม ร้อนมากๆ เราไปหาที่หนาวๆ อยู่กันเถอะ
#แบกเป้เที่ยวอ่างกาหลวง
#แบกเป้เที่ยวดอยอินทนนท์
#แบกเป้เที่ยวเชียงใหม่
14/8/17

>>>เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง ตั้งอยู่บริเวณ ยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2500 เมตร ทำให้อากาศที่นี่ ชื้นและหนาวเย็นตลอดทั้งปี

>>>พืชพันธุ์ไม้บริเวณนี้จะถูกปกคุลมไปด้วย ด้วยมอส เฟิร์น อยู่เต็มไปหมด คล้ายๆกับว่า ต้นไม้บริเวณนี้ใส่เสื้ออยู่เลยครับ

>>>เส้นทางเดินนั้นไม่ยากจนเกินไป ลักษณะเป็นสะพานไม้ ระยะทางเดินประมาณ 300 – 400 เมตรเท่านั้น ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาทีเรื่องและภาพโดย: คุณ Pond P Sts