ณ จุดๆหนึ่งในอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน
กรกฎาคม 2563

ณ จุดๆหนึ่งในอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน
กรกฎาคม 2563เรื่องและภาพโดย: คุณ Paitoon Theinnak