ชี้เป้า พิกัดถ่ายรูปสวยรอบๆภูเขาไฟฟูจิ ช่วงใบไม้เปลี่ยน

ชี้เป้า พิกัดถ่ายรูปสวยรอบๆภูเขาไฟฟูจิ ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

เรื่องและภาพโดย: คุณ Phumpat Chairat