ชีวิตก็เหมือนชิงช้าสวรรค์ มีขึ้นมีลงหมุนวนเป็นวัฎจักร

ชีวิตก็เหมือนชิงช้าสวรรค์ มีขึ้นมีลงหมุนวนเป็นวัฎจักรเรื่องและภาพโดย: คุณ เวลแค็บไทยแลนด์ รถตู้วีลแชร์ให้เช่า Welcab Thailand Wheelchair Vans Rental