ชิว ๆ คนเดียวที่ ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรี

ชิว ๆ คนเดียวที่ ต้นจามจุรียักษ์ จ.กาญจนบุรีเรื่องและภาพโดย: คุณ อุ๋ม ปริญญกร