ชากุระ เมืองโคราชิตะ
ริมทางรถไฟ ถ.สืบสิริ(จ.โคราช)13/06/64

ชากุระ เมืองโคราชิตะ
ริมทางรถไฟ ถ.สืบสิริ(จ.โคราช)13/06/64เรื่องและภาพโดย: คุณ Toppy Arsenal