ชมหอธุงอีสาน วัดสว่างมงคล
บ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเ

ชมหอธุงอีสาน วัดสว่างมงคล
บ้านโนนแสบง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ติดมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องและภาพโดย: คุณ พระมหาอภิชาติ ชยเมธี