ชมวิวยามเช้าบนเขื่อนขุนด่าน จ.นครนายก

ชมวิวยามเช้าบนเขื่อนขุนด่าน จ.นครนายก

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ทะเลสาบ, ภูเขา, ธรรมชาติ, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และ แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอาจเป็นรูปภาพของ ทะเลสาบ, ธรรมชาติ, ท้องฟ้า และ แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอาจเป็นรูปภาพของ ทะเลสาบ, ภูเขา, ธรรมชาติ, ท้องฟ้า, แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และ ต้นไม้อาจเป็นรูปภาพของ ทะเลสาบ, ธรรมชาติ, ท้องฟ้า และ แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

เรื่องและภาพโดย: คุณ