จุดชมวิวเขางู ราชบุรี อุทยานหินสวยที่สุดในเมืองไทย

จุดชมวิวเขางู ราชบุรี อุทยานหินสวยที่สุดในเมืองไทย

เรื่องและภาพโดย: คุณ ถิรเจต อนันต์ไพศาล