จามจุรี รากลอย เมืองน้อยน่าอยู่ เขมราฐ อุบลราชธานี

จามจุรี รากลอย เมืองน้อยน่าอยู่ เขมราฐ อุบลราชธานี

เรื่องและภาพโดย: คุณ กินเที่ยว เปรี้ยวปาก by DJ PThip