จะมุมไหนก็ ท ะ เ ล ๆ
#เที่ยวทะเล #เขาสามมุก #บางแสน #ช

จะมุมไหนก็ ท ะ เ ล ๆ
#เที่ยวทะเล #เขาสามมุก #บางแสน #ชลบุรี


เรื่องและภาพโดย: คุณ ห ล บ มุ ม กิ น เ ที่ ย ว