งดงามสมคำร่ำลือ…”ชมถ้ำพญานาคเมืองบาดาล” #วัดมณีวงศ์ ต.ด

งดงามสมคำร่ำลือ…”ชมถ้ำพญานาคเมืองบาดาล” #วัดมณีวงศ์ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก(13มิถุนายน2564)


เรื่องและภาพโดย: คุณ Watto Kakui