คิดถึงบรรยากาศ ที่นั้น นานมากแล้วที่ไม่ได้ไป

คิดถึงบรรยากาศ ที่นั้น นานมากแล้วที่ไม่ได้ไปเรื่องและภาพโดย: คุณ กาญจนา ลูกคนเล็ก ของพ่อกะแม่