คิดถึงที่นั้น กว้าก้อ

คิดถึงที่นั้น กว้าก้อเรื่องและภาพโดย: คุณ กาญจนา ลูกคนเล็ก ของพ่อกะแม่