คลองน้ำใส อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ใคร

🌿 คลองน้ำใส อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ใครไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน ขากลับแวะมาแช่น้ำเย็น ๆ ที่นี้ต่อได้เลย มีบริการเช่าห่วงยางต่าง ๆ และร้านอาหาร

💸 ค่าจอดรถยนต์ 20 บาท
💸 ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ต่างชาติ 50 บาท

📌 9°00’53.3″N 99°00’55.0″E
https://maps.app.goo.gl/ktMcYCfgTpkjGRte7

#คลองน้ำใส #สุราษฎร์ธานี #ไปมันทุกที่ #น้ำใส

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

เรื่องและภาพโดย: คุณ Sasi Saiaew Bunko