ครั้งนึงที่ได้ไปพระธาตุพนม
อนุโมทามิพิธีหล่อยอดปลีทองคำ

ครั้งนึงที่ได้ไปพระธาตุพนม

อนุโมทามิพิธีหล่อยอดปลีทองคำและเครื่องทรงพุทธจักรพรรดิ์ในพระธาตุพนม

เรื่องและภาพโดย: คุณ Dont KnornDont