ขอบคุณที่รับครับ แดงสดใส หวานชื่นใจ แตงโมของไทย จ้า

ขอบคุณที่รับครับ แดงสดใส หวานชื่นใจ แตงโมของไทย จ้าเรื่องและภาพโดย: คุณ ศุภกร ปาวา