ก่อนอาทิตย์ลับฟ้า เหนือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ …
@ ว

ก่อนอาทิตย์ลับฟ้า เหนือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ …
@ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ. เพชรบูรณ์
ภาพ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 17:48 น.เรื่องและภาพโดย: คุณ Sombat Sangvijit