#กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดสำคัญ

#กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเพชร อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 🙂🙏🙏🙏🌿🌲🌳🍁🍁

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ วัดอาจเป็นรูปภาพของ วัดอาจเป็นรูปภาพของ วัดอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ วัด

เรื่องและภาพโดย: คุณ