กราบขอพรท้าวเวสสุวรรณ
วัดบางชัน กรุงเทพมหานคร
ให้ช่วย

กราบขอพรท้าวเวสสุวรรณ
วัดบางชัน กรุงเทพมหานคร
ให้ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอัปมงคล และบันดาลโชคลาภความร่ำรวย ด้วยเทอญเรื่องและภาพโดย: คุณ Sasakorn Palagawong Na Ayutthaya